Fågelheten. [del 2]

14 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Fågelheten.

13 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Dagens religiösa.

11 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Dagens gubbe [del 2].

10 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

En riktig karl.

06 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Alltid all tid.

05 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Dagens visdom

04 Sep 2012

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·