Sunday 11th July 2010

by Ronnie

Eloge till Kristdemokraterna som är så ärliga och fina människor att de har en partiledare som är kritisk mot politiker. Hägglund ska nu vara den politiska gränsens väktare och bevaka verklighetens lilla människa så att politiker inte lägger sig i människors privatliv. Hej och hopp, där brann hela kristdemokraternas värdegrund upp.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.