Thursday 17th November 2011

by Ronnie

OBS! Fotografiet i artikeln är monterad! Dan Tagnes har bytts ut mot random spelare, med hänsyn till sekretessen.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.